Oferta dla firm obejmuje:

1.  sprawy z zakresu prawa cywilnego:

- reprezentacja przed sądem w sprawach cywilnych i gospodarczych
- sporządzanie opinii prawnych
- windykacja należności pieniężnych
- prowadzenie negocjacji z kontrahentami

2. sprawy z zakresu prawa pracy:

-reprezentacja przedsiębiorcy przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy
oraz przed Państwową Inspekcją Pracy

3. sprawy z zakresu prawa karnego

 

Copyright EFRYT