Oferta dla klientów indywidualnych obejmuje:

1. Prawo cywilne:

- reprezentacja przed sądami w sprawach cywilnych
- sporządzanie umów, opinii prawnych, pism procesowych (pozwy, apelacje)
- sprawy z zakresu prawa rzeczowego m.in. o zasiedzenie, o zniesienie
współwłasności nieruchomości, postępowanie wieczystoksięgowe
- odszkodowania
- sprawy spadkowe
- sprawy o naruszenie dóbr osobistych
- postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

2. Prawo rodzinne:

- sprawy o rozwód
- sprawy o separację
- sprawy o podział majątku małżonków
- sprawy o alimenty
- sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej

3. Prawo karne:

- obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych
- udział w postępowaniu przygotowawczym
- obrona w sprawach o wykroczenia
- przygotowanie prywatnych aktów oskarżenia
- reprezentacja klienta w postępowaniu karnym wykonawczym, tj. wnioski
o odroczenie wykonania kary, o przerwę w odbywaniu kary, o warunkowe
przedterminowe zwolnienie

Copyright EFRYT